Naše služby

Stavební úpravy

Jsme ověřenými specialisty v provádění stavebních úprav bytových i rodinných domů, ale také komerčních prostor. Máme bohaté zkušenosti s úpravami bytových jáder, posouvání příček (nikoliv nosných zdí) a v této oblasti vám můžeme, mimo samotnou realizaci, poskytovat také odborné poradenství.

Inženýrské sítě

Kvalitně zpracované inženýrské sítě jsou základem budoucího bezproblémového fungování vaší stavby. Připravíme vám projekt inženýrských sítí (včetně plánu a rozpočtu) a poté již následné napojení na vodu, elektřinu, plyn či kanalizaci a datové sítě (telefon, internet) nebude žádný problém.

Rekonstrukce

Plánujete rekonstruovat váše obchodní prostory či rodinný nebo bytový dům? U nás jste na správném místě. Po společné konzultaci navrhneme ideální řešení rekonstrukce. Máme také zkušenosti s rekonstrukcí památkově chráněných domů a objektů, které podléhají speciálnímu stavebnímu režimu.

Demontáže a bourací práce

Plánujete zbourat starou nemovitost? Svěřte svůj objekt do rukou odborníků, kteří dbají na bezpečnost odváděné práce a zároveň dbají na kvalitu a spolehlivost.

Sadové
a parkové úpravy

Zajišťujeme údržbu, ale také výstavbu pěších komunikací a veřejného osvětlení v parcích a městských sadech. S realizací tohoto druhu projektů máme bohaté zkušenosti.

Úklid
veškerého odpadu

Naši pracovníci provádějí také úklidy veřejných prostranství, okolí veřejných komunikací a blízké okolí vodních cest, které bývá mnohdy také velmi znečištěné.

Kosení
a sekání trávy

Pro mnoho městských a obecních institucí zajišťujeme údržbu travnatých ploch a provádíme sekání a kosení vzrostlé trávy, která narušuje estetický dojem z daného prostranství.

Prořezávky
a kácení stromů

Růst stromů a keřů je třeba v rámci estetiky udržovat na přijatelné úrovni. Proto poskytujeme také službu prořezávky a kácení stromů i dalších dřevin.

Pročišťování
vodních toků

Čisté a průchodné koryto řek, potoků a říček je velmi důležité pro plynulý odvod většího množství vody při přívalových deštích. Zajistíme, aby všechny vaše vodní toky byly bezpečné.

Naše služby

Stavební úpravy

Jsme ověřenými specialisty v provádění stavebních úprav bytových i rodinných domů, ale také komerčních prostor. Máme bohaté zkušenosti s úpravami bytových jáder, posouvání příček (nikoliv nosných zdí) a v této oblasti vám můžeme, mimo samotnou realizaci, poskytovat také odborné poradenství.

Inženýrské sítě

Kvalitně zpracované inženýrské sítě jsou základem budoucího bezproblémového fungování vaší stavby. Připravíme vám projekt inženýrských sítí (včetně plánu a rozpočtu) a poté již následné napojení na vodu, elektřinu, plyn či kanalizaci a datové sítě (telefon, internet) nebude žádný problém.

Rekonstrukce

Plánujete rekonstruovat váše obchodní prostory či rodinný nebo bytový dům? U nás jste na správném místě. Po společné konzultaci navrhneme ideální řešení rekonstrukce. Máme také zkušenosti s rekonstrukcí památkově chráněných domů a objektů, které podléhají speciálnímu stavebnímu režimu.

Demontáže a bourací práce

Plánujete zbourat starou nemovitost? Svěřte svůj objekt do rukou odborníků, kteří dbají na bezpečnost odváděné práce a zároveň dbají na kvalitu a spolehlivost.

Sadové
a parkové úpravy

Zajišťujeme údržbu, ale také výstavbu pěších komunikací a veřejného osvětlení v parcích a městských sadech. S realizací tohoto druhu projektů máme bohaté zkušenosti.

Úklid
veškerého odpadu

Naši pracovníci provádějí také úklidy veřejných prostranství, okolí veřejných komunikací a blízké okolí vodních cest, které bývá mnohdy také velmi znečištěné.

Kosení
a sekání trávy

Pro mnoho městských a obecních institucí zajišťujeme údržbu travnatých ploch a provádíme sekání a kosení vzrostlé trávy, která narušuje estetický dojem z daného prostranství.

Prořezávky
a kácení stromů

Růst stromů a keřů je třeba v rámci estetiky udržovat na přijatelné úrovni. Proto poskytujeme také službu prořezávky a kácení stromů i dalších dřevin.

Pročišťování
vodních toků

Čisté a průchodné koryto řek, potoků a říček je velmi důležité pro plynulý odvod většího množství vody při přívalových deštích. Zajistíme, aby všechny vaše vodní toky byly bezpečné.

Mluví za nás odvedená práce
spokojení zákazníci